USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Czy wolontariat po studiach liczy się do stażu zawodowego fizjoterapeuty?

Data publikacji: 23 października 2020Krajowa Izba Fizjoterapeutów na swojej stronie internetowej udostępniła materiały informacyjne, które mają pomóc absolwentom fizjoterapii w dalszym rozwoju edukacyjnym i zawodowym. Dzisiaj publikujemy informację dotyczącą wolontariatu – a mianowicie czy absolwent, który wykonuje pracę w charakterze wolontariusza, może wliczyć wolontariat w staż zawodowy fizjoterapeuty?

– „Przyjmuje się, że pojęcie stażu w zawodzie dotyczy każdej formy wykonywania zawodu, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym pracy na podstawie umowy zlecenia, wolontariatu. Istotne jest wykonywanie czynności zawodowych. Z art. 4 ust. 6 pkt 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, przekazanym do Sejmu RP w dniu 9 października 2018 r. wynika, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód również w ramach wolontariatu.”

źródło: https://youtu.be/uIDEE1n8diM