USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dni Ścieżek Archeologii Muzeum Archeologicznego w Biskupinie 13-16 czerwca 2019 – fotorelacja

Data publikacji: 17 czerwca 2019

W dniach 13-16 czerwca w Biskupinie odbył się Festiwal Nauki „Ścieżki archeologii – nauka – kultura – popkultura” to pierwszy w Polsce festiwal nauki, którego ideą jest ukazanie pełnego oblicza współczesnej archeologii – nauki interdyscyplinarnej, wykorzystującej w swych badaniach nowoczesne osiągnięcia techniki, której dokonania zajmują ważną pozycję w poznawaniu, badaniu i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego oraz są źródłem inspiracji we współczesnej kulturze masowej.

W Festiwalu Nauka, Kultura, Popkultura „Ścieżki Archeologii” 13-16 czerwca 2019 roku w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie wziął udział zespół pracowników i wykładowców PWSZ w Gnieźnie w składzie: prof.zw. dr hab. Jerzy Siepak – Dyrektor Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska, dr Agnieszka Matłoka, mgr inż. Magdalena Dobrychłop, mgr inż. Adrianna Rokosik, mgr inż. Karol Ciesielski i pan Piotr Ziółkowski. Podczas festiwalu pan prof. zw dr hab. Jerzy Siepak wręczył na ręce pani mgr Magdaleny Zawol Koordynator Projektu podziękowanie dla niej i pana Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie za zaproszenie naszej uczelni do udziału w tym przedsięwzięciu. Na stoisku uczelnianym – Laboratorium chemiczne- prezentowano doświadczenia chemiczne z oznaczania żelaza w wodzie na przykładzie reakcji barwnych, przewodności prądu, wytwarzania papieru czerpanego z makulatury, badanie mętność wody. dr Agnieszka Matłoka dnia 15 VI 2019 wygłosiła prelekcję na „Ścieżce Archeologicznej NAUKA” nt. Oznaczanie fosforu w glebie archeologicznej ze stanowiska archeologicznego 15 A w Biskupinie metodą spektrofotometryczną; Festiwal Nauka -Kultura – Popkultura „Ścieżki Archeologii” Muzeum Archeologiczne w Biskupinie; 13-16 czerwca 2019 roku – przeszedł do historii. Odmierzamy czas do następnego spotkania „Na Ścieżkach Archeologii…” NAUKA-KULTURA-POPKULTURA. Kapryśna aura nie była nam straszna.

Link do galerii zdjęć udostępniony przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie : https://drive.google.com/drive/folders/1bP_xkP6UPxGSonYMTECid2Aj0-ifN1fw