USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Krzysztof Danielewicz autorem książki „Przeżyć szkołę”

Data publikacji: 20 września 2021Książka „Przeżyć szkołę” poświęcona jest kwestiom bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Szczególną uwagę autor zwraca na zagadnienia związane z atakiem tzw. aktywnego strzelca. Poddaje analizie najbardziej tragiczne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Niemczech, na Krymie i w Polsce. Każdy zamach przedstawiony jest według schematu: przebieg, symptomy zamachu, konsekwencje. Autor udowadnia, że to nie terroryzm stanowi niebezpieczeństwo dla szkół, ale zagrożenia w większości przypadków rozwijają się wewnątrz nich. Przedstawione wnioski dotyczą zarówno samej placówki oświatowej, przebiegu zamachu, konsekwencji oraz symptomów zagrożenia, jak i działania służb mundurowych, ratowniczych oraz administracji publicznej odpowiedzialnej za kwestie bezpieczeństwa w szkołach. Autor opisuje także optymalne i sprawdzone w praktyce procedury bezpieczeństwa, możliwe do wprowadzenia w placówkach oświatowych na dwóch głównych poziomach: identyfikacji symptomów zagrożeń oraz procedur bezpieczeństwa możliwych do wprowadzenia po zaistnieniu sytuacji niebezpiecznej, tzw. System 2–12.

Krzysztof DANIELEWICZ, płk rez. dr. Naukowo zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem, w tym działalnością służb specjalnych, problemem terroryzmu, bezpieczeństwem placówek oświatowych i bieżącymi problemami Afganistanu i Afryki. Odbył trzy tury misji ISAF w Afganistanie, pełnił także służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali. Wcześniej pracował w Kwaterze Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu. Autor opracowań: Lwowska Ekspozytura wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921–1939, Toruń 2011 i 2017, Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012–2014, Oświęcim 2016, oraz Państwo Islamskie (ISIS) – Historia powstania, taktyka działania, Oświęcim 2019 (red.), „Przeżyć szkołę. Bezpieczeństwo w szkole teoria i praktyka”, Warszawa 2021 r., a także wielu artykułów naukowych. Podróżnik oraz autor wielu nowatorskich i unikatowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Założyciel firmy szkoleniowo-analitycznej Security in practice – www.securityinpractice.eu. Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Państwowej Szkole Wyższej w Gnieźnie.