USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Drzwi otwarte

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W środę, 17 grudnia 2008 r. w budynkach PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej (Zespół Zabytkowych Obiektów Pokoszarowych) odbyły się Drzwi Otwarte dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przybyłych do PWSZ powitał Prorektor ds. Studiów dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. PWSZ. Uczniowie obejrzeli prezentacje o uczelni, w których przedstawiona została oferta kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pracownicy i studenci PWSZ (przedstawiciele kół naukowych i samorządu studenckiego) starali się udowodnić, że studia to zarówno nauka jak i dobra zabawa. Uczniowie zwiedzili również sale i specjalistyczne laboratoria w budynkach nr 5 i 6 przy ul. Wrzesińskiej.