USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

DZIEŃ OTWARTY na kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji: 23 listopada 2021Wybór właściwej drogi rozwoju zawodowego, dającej satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość realizacji marzeń, jest dla każdego młodego człowieka bardzo trudnym wyzwaniem. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja nie tylko w Polsce, ale również na świecie, sprawia że coraz trudniej przewidzieć nam przyszłe realia. Mimo to eksperci ds. prognozowania rynku pracy zgodnie przyznają, że na niektóre zawody przyszłości z pewnością warto zwrócić uwagę już dzisiaj. Jednym z takich zawodów przyszłości jest niewątpliwie zawód analityka.

Kształcenie analityka to proces długotrwały, wymagający nie tylko doboru odpowiednich treści programowych, ale przede wszystkim pracy
z praktykami i ekspertami działającymi w różnych sektorach takich jak: bezpieczeństwo, polityka międzynarodowa, gospodarka, finanse, informatyka itp. Chcąc przybliżyć Państwu specyfikę tego unikatowego w skali kraju kierunku studiów – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
w Państwowej Szkole Wyższej w Gnieźnie zorganizował DZIEŃ OTWARTY na kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

19 listopada br.odbyły się warsztaty z międzynarodowymi ekspertami z zakresu: bezpieczeństwa międzynarodowego, cyberprzestępczości, komunikacji międzykulturowej oraz stosunków międzynarodowych.

Warsztaty odbyły się w 2 blokach godzinowych, tj.: I tura – 9.00-12.00 i II tura – 12.15-15.00. Każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału
w 2 wybranych przez siebie warsztatach, spośród 7 zaproponowanych przez naszych Prelegentów:

  • „Afganistan wczoraj i dziś” – to warsztaty, które poprowadził NAVAL, były operator JW. GROM, który przybliżył pracę analityków, wywiadu i kontrwywiadu w trudnych i wymagających warunkach bojowych.
  • „Wojskowe służby specjalne w operacjach w kraju i za granicą” – o tym jak wykrywa się działalność szpiegowską i przeciwdziała terroryzmowi podczas misji wojskowych na świecie, opowiedział płk rez. mgr inż. Maciej Matysiak, wykładowca w PSW Gniezno.
  • „Specyfika pracy i służby wojskowej w Afryce” – swoimi doświadczeniami pracy na misji szkoleniowej w Mali oraz podróżami po Etiopii i Rwandzie, podzielił się z uczestnikami płk rez. dr inż. Krzysztof Danielewicz, Prorektor ds. studenckich w PSW Gniezno.
  • W świat mniejszości kontrowersji wokół uchodźców i imigrantów, zabrał uczestników płk dr hab. Marek Bodziany, prof. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
  • O roli wielokulturowości na przykładzie muzyki, religii, sportu, kina oraz kuchni, opowiedział – dr Mamadou Diouf, muzyk i animator kultury, współzałożyciel fundacji „Afryka Inaczej”.
  • Islam, Bliski Wschód oraz różnice kulturowe między światem arabskim a Polską, to tematyka warsztatów, które poprowadził dr Ziad Abou Saleh – wykładowca Uniwersytetu SWPS i WSB we Wrocławiu, ekspert ds. negocjacji i komunikacji międzykulturowej.
  • 7. Nadużycia finansowe, korupcja, pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu , to główne zagadnienia, które na warsztatach poruszył mgr Marek Kołtun, wykładowca w PSW Gniezno.