USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dzień Rektorski

Data publikacji: 21 grudnia 2022

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 102/2022 ogłaszamy 23.12.2022 r. dniem rektorskim (dniem wolnym) – dla studentów, wykładowców
i administracji Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.