USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dzień Rektorski dla studentów kierunku Pielęgniarstwo II rok studiów

Data publikacji: 09 maja 2023

Decyzją JM Rektora, dzień 15 maja jest dniem rektorskim dla studentów II roku pielęgniarstwa.