USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ekologiczne technologie w Energetyce

Data publikacji: 18 grudnia 2008

„Ciekawość może być odkrywcza”- o tym przekonywali  uczestników sympozjum naukowego w PWSZ w Gnieźnie studenci III roku Ekotechnologii. Sympozjum odbyło się 18 czerwca br. w budynku uczelni przy ul. Słowackiego pod hasłem „Ekologiczne Technologie w Energetyce”. Studenci zaprezentowali najnowsze osiągnięcia nauki, które mają uchronić środowisko przed degradacją. Było o alternatywnych źródłach energii, utylizacji odpadów oraz ekologicznych paliwach. Studenci zaprezentowali m.in. miniaturowy model elektrowni wodnej w Solinie, model przedstawiający windpower oraz wystawę plakatową. Prezentacjom studentów przyglądali się ze zaciekawieniem Jadwiga Trzcińska-Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie, Grażyna Bernaciak, Wicedyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie, Ryszard Malinowski- Prezes PEC Sp. z o.o.,  Roman Kujawski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz uczniowie gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. Jak podkreśla prof. dr hab. Janusz Sławiński, dyrektor Instytutu Ekotechnologii PWSZ w Gnieźnie-celem sympozjum jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

To cenna inicjatywa, studentom należy pogratulować! Takie sympozja muszą być organizowane dla szerokiej społeczności…–dodaje dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Utylizacje zużytych opon samochodowych do produkcji energii i materiałów użytecznych, instalacja solarna czy bezodpadowe oczyszczanie gazów spalinowych to wiedza użyteczna i niezwykle cenna.