USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ekspert NATO gościem PSW Gniezno

Data publikacji: 26 października 2021Dnia 2 grudnia br., o godz. 10:00 zapraszamy studentów Analityki Bezpieczeństwa na zajęcia z ekspertem NATO – Jarosławem Michalikiem. Wykład pt.: „NATO Intelligence system”, będzie prowadzony w języku angielskim i odbędzie się w budynku nr 5, w sali nr 216.

Kim jest nasz Prelegent?

Jarosław MICHALIK to ppłk dyplomowany (rez.), absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Akademii Obrony Narodowej (AON, obecnie ASzWoj, kierunek – rozpoznanie ogólnowojskowe) oraz wielu kursów profesjonalnych na AON, w HQ MNC NE, JFTC oraz w NATO School Oberammergau.

Znany w NATO ekspert w dziedzinie rozpoznania na poziomie operacyjnym (Joint Intelligence) oraz planowania ćwiczeń NATO. Pełnił służbę w WP oraz w strukturach międzynarodowych, na stanowiskach dowódczych i sztabowych, w tym w jako zastępca dowódcy Batalionu Litewsko-Polskiego w Orzyszu, Szef Sekcji w Oddziale G2 w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie, Ekspert/Instruktor ds. rozpoznania w Joint Warfare Centre, Stavanger, Norwegia oraz Doradca ds. Wojskowych Zastępcy Dyrektora Joint Force Training Centre w Bydgoszczy.

Po przejściu do rezerwy w latach 2008-2014 kontynuował pracę w JWC Stavanger, jako cywilny konsultant ds. rozpoznania strategicznego, w sekcji produkcji scenariuszy do ćwiczeń NATO. Od lipca 2014 r. pracuje jako pracownik etatowy NATO (NATO International Civilian) w NATO Allied Joint Force Command Brunssum, Niderlandy.

Autor programu oraz treści wykładów Joint Intelligence panel w Akademii Sztuki Wojennej. Współzałożyciel firmy szkoleniowo – konsultingowej JRA Consulting DA działającej głównie na rynku norweskim w latach 2011-2018.