USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Erasmus+ – praktyki studentów z Nursing School of Coimbra

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Dnia 21.12.2018 r. studenci kierunku Pielęgniarstwo z uczelni partnerskiej Nursing School of Coimbra w Portugalii zakończyli realizację praktyk w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Studenci rozwinęli wymagane kompetencje zawodowe, poznali odmienną kulturę i nawiązali szereg znajomości z polskimi studentami. Dwumiesięczna praktyka realizowana była w ramach programu Erasmus+.

Zachęcamy wszystkich studentów naszej uczelni do udziału w programie Erasmus+!