USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Filia w Krotoszynie

Data publikacji: 06 listopada 2019Na podstawie Decyzji nr 79/V/2019 Ministra Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek Położnych spełnia wymagania standardów kształcenia pielęgniarek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Filia W Krotoszynie ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) na okres 3 lat.