USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Gniezno-Słubice 2007 (rewizyta)

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniach 21-23 listopada 2007 r. miała miejsce rewizyta gości ze Słubic. PWSZ w Gnieźnie odwiedzili studenci Koła Ochrony Środowiska z Collegium Polonicum w Słubicach. Wizyta była połączona z odbywającymi się targami POLEKO w Poznaniu. Słubiczanie mieli bardzo napięty harmonogram, jednego dnia zwiedzili Targi Poznańskie, a następnego Gniezno i przede wszystkim Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Z relacji gości wiemy, że szczególnie  podobały się im laboratoria znajdujące się przy ulicy Wrzesińskiej (laboratorium badania tworzyw sztucznych oraz chromatograficzne) i laboratorium biologiczne, znajdujące się przy ulicy Słowackiego. Następnie, wspólnie ze studentami PWSZ, odbyli po Gnieźnie długi, lecz przyjemny spacer, połączony ze zwiedzaniem Katedry Gnieźnieńskiej i  Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Słubiczanie uczestniczyli również  w seminarium kół naukowych przygotowanym przez studentów czwartego roku ochrony środowiska, na którym zaprezentowano następujące prace:
1. „Niezatapialne materace z butelek PET” (Natalia Kujawska)
2. „Biodisel” (Sławomir Szczeblewski)
3. „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Gniezna” (Anna Kuśnierkiewicz, Dominika Trzcińska).
W czwartek studenci ze Słubic byli również gośćmi Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dra hab. Józefa Garbarczyka, gdzie rozmawiano na temat dalszej współpracy między dwiema Uczelniami. Zaplanowano wspólne badania biologiczno-chemiczne jeziora Jelonek w Gnieźnie. Na początek ustalono podział prac: gnieźnieńskie koło dokona analizy chemicznej, natomiast koło z Collegium Polonicum przeprowadzi  analizy biologiczne. Wyniki współpracy kół naukowych zostaną przedstawione na stronach internetowych obu Uczelni.