USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Goście z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu

Data publikacji: 22 maja 2024

Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

Nasi goście, wykładowcy kierunku Informatyka z ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, którzy przebywają u nas na takiej mobilności, 22 maja poprowadzili pierwszy wykład dla studentów w ANS Gniezno. Uczestnicy mogli wysłuchać m.in. prezentacji o uniwersytecie naszych gości, podstawowych założeń i analiz zagrożeń informatycznych, wirusach komputerowych, roli sztucznej inteligencji w edukacji.

Wykładowcom serdecznie dziękujemy za  interesujące zajęcia.