USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

GWIAZDY UMIĘDZYNARODOWIENIA 2023

Data publikacji: 10 stycznia 2023


Nagroda Środowiskowa „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023”!

Przypominamy, że 12 stycznia upływa termin zgłaszania kandydatur do Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023. Misją Nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia – pod patronatem przewodniczącego KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, który pełni zarazem godność Honorowego Przewodniczącego Kapituły. Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, realizująca wspólnie z KRASP program międzynarodowej promocji polskich uczelni „Study in Poland”.

Nagroda kierowana jest do osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji polskich szkół wyższych, w szczególności do pracowników uczelni akademickich, zarówno działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji, jak i dziekanatów i innych jednostek administracji oraz kadry zarządzającej, w tym władz uczelni, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, osiągnięciami, doświadczeniem oraz umiejętnościami w sposób szczególny kształtują oblicze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Kandydatów zgłaszać mogą władze uczelni i organizacji zaangażowanych w umiędzynarodowienie, a także nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci polskich szkół wyższych.

Nagroda 2023 zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • Gwiazda Zarządzania – Management Star
  • Gwiazda Kształcenia – Teaching Star
  • Gwiazda Marketingu – Marketing Star
  • Gwiazda Badań – Research Star
  • Wschodząca Gwiazda – Rising Star
  • Gwiazda Dyplomacji Publicznej – Public Diplomacy Star

Przyznana zostanie także Nagroda Specjalna:

  • Wybitna Gwiazda – Distinguished Star

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 stycznia 2023 r.

Wypełnione i podpisane ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl, tel. 22 628 58 62 w. 31

Strona http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/