USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

II LO w Gnieźnie w laboratoriach PWSZ

Data publikacji: 17 grudnia 2008

W dniu 3 listopada br. ćwiczenia w laboratoriach chemicznym oraz mikrobiologicznym wykonywali uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie. Pod okiem kadry dydaktycznej z Instytutu Ochrony Środowiska PWSZ w Gnieźnie izolowali DNA z cebuli, badali oddziaływanie kwasów i zasad na tlenki metali oraz przeprowadzili reakcje strącania osadów. Zbadali również wpływ stopnia utlenienia na zmianę właściwości zasadowo-kwasowych i utleniająco-redukujących związków chromu.