USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

II. Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki.

Data publikacji: 14 stycznia 2022Najstarsza Katedra Logistyki w Polsce istniejąca od ponad 30-lat – Katedra Logistyki Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z partnerem Strategicznym Enea Operator sp. z o.o. ogłasza II Ogólnopolski Konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie).

I edycja Konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród Studentów oraz Doktorantów, o czym świadczą zgłoszenia, które wpłynęły z ośrodków akademickich w całej Polsce.

Konkurs jest odpowiedzią na brak dedykowanego konkursu, organizowanego przez Uczelnię Wyższą, w którym doceniono by wkład Absolwentów w tworzenie nowych rozwiązań praktycznych z obszaru logistyki czy wkład w rozwój teorii, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Logistyka realizowana jest również na studiach inżynierskich, które pozwalają na jej ujęcie w wymiarze technicznym. Dlatego też nasz Konkurs dedykujemy wszystkim absolwentom, których prace związane są z szeroko rozumianą logistyką.

Studia na kierunkach związanych z logistyką są niezmiernie popularne wśród polskich Studentów, a sama logistyka jest ważnym działem gospodarki narodowej. Szczególnie w ostatnim czasie obserwujemy, jak ważną rolę odgrywają łańcuchy dostaw, procesy logistyczne oraz logistyczne myślenie i innowacyjność w tym zakresie. Mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie i będziemy mogli zapoznać się z ciekawymi, innowacyjnymi i wartymi wyróżnienia w naszym Konkursie pracami.

Praca dyplomowa zgłaszana na Konkurs musi odpowiadać jednemu ze wskazanych przez Organizatora obszarów tematycznych, w ramach których autor formułuje temat pracy dyplomowej:

 • zarządzanie procesami logistycznymi,
 • zarządzanie transportem,
 • projektowanie i analiza systemów logistycznych,
 • logistyka przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zaopatrzeniem/produkcją dystrybucją,
 • zarządzanie łańcuchami/sieciami dostaw,
 • logistyka międzynarodowa,
 • rynek usług logistycznych,
 • zastosowanie informatyki w logistyce,
 • infrastruktura procesów logistycznych,
 • gospodarka magazynowa,
 • środowiskowe uwarunkowania procesów logistycznych,
 • problemy zrównoważonego rozwoju w logistyce,
 • logistyka recyklingu,
 • logistyka miejska,
 • elektromobilność,
 • gospodarka energetyczna,
 • problemy logistyki w skali makro,
 • światowe trendy w logistyce

Regulamin Konkursu przewiduje nagrody pieniężne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu_II edycja