USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

III Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu rozpoczyna współpracę z Państwową Szkołą Wyższą z Gniezna

Data publikacji: 14 lutego 202211 lutego w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu umowę o współpracy podpisali prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, rektor Państwowej Szkoły Wyższej w Gnieźnie oraz Łukasz Piasecki, dyrektor III LO. Efektem współpracy będzie nowy kierunek nauczania w III LO – Analityka i bezpieczeństwo -Będziemy zachęcać uczniów szkół podstawowych do wyboru naszej szkoły, a potem uczelni, która prężnie od wielu lat działa na terenie Wielkopolski – powiedział Łukasz Piasecki, dyrektor III LO. – Dzięki tej współpracy będziemy wyposażać naszych uczniów nie tylko w wiedzę, ale da im to także możliwość rozwoju i odnalezienia się na rynku pracy.

– Takie było moje założenie od początku kierowania uczelnią, aby docierać do szkół – przyznał z kolei prof. Paweł Chęciński, rektor PSW w Gnieźnie. – Możemy zaproponować kilka ciekawych kierunków, mamy też studia inżynierskie, magisterskie czy licencjackie.

Obie placówki postanawiają rozwijać współpracę w szczególności w następujących obszarach:

  • obejmowania przez PSW w Gnieźnie patronatem naukowym i dydaktycznym zajęć edukacyjnych w Szkole,
  • tworzenia dogodnych warunków do podejmowania studiów w PSW w Gnieźnie przez uczniów Szkoły,
  • inspirowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, wspieranie i motywowanie rozwoju i zainteresowań uczniów Szkoły,
  • wprowadzenie – uwzględniając możliwości Uczelni lub Szkoły – otwartych dla uczniów i nauczycieli Szkoły wykładów, warsztatów, seminariów oraz zajęć w laboratoriach na terenie Uczelni lub na terenie Szkoły,
  • udział uczniów oraz nauczycieli Szkoły w projektach, konferencjach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Uczelnię – przy uwzględnieniu możliwości Uczelni,
  • udzielanie pomocy szczególnie uzdolnionym uczniom Szkoły poprzez umożliwienie uczestnictwa w prowadzonych przez Uczelnię badaniach naukowych,
  • organizacja i prowadzenie praktyk zawodowych,
  • wzajemne udostępnianie wyników badań naukowych, publikacji oraz baz danych i baz wiedzy,
  • podejmowanie wspólnych działań mających na celu promocję Szkoły i PSW w Gnieźnie w środowisku lokalnym i regionalnym.