USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

III Olimpiada Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna

Data publikacji: 11 grudnia 2009

W dniu 11 grudnia odbył się etap finałowy III Olimpiady Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna pod patronatem JM Rektora PWSZ w Gnieźnie prof. dr. hab. J. Garbarczyka.  W olimpiadzie wzięło udział 42 studentów z 4 gnieźnieńskich uczelni.

Organizatorem wydarzenia  było Studium Języków Obcych PWSZ w Gnieźnie. Konkurs obejmował zakres materiału z  języka angielskiego i niemieckiego na poziomie B2. Do ścisłej czołówki i finałowego etapu ustnego weszło 6 studentów wykazujących się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz 5 studentów z bardzo dobrą  znajomością  języka niemieckiego.

Laureaci Olimpiady:

w kategorii język angielski:

I miejsce Katarzyna Wesołowska z UAM Kolegium Europejskie
II miejsce Sebastian Dudko z PWSZ w Gnieźnie
III miejsce: Grzegorz Kosiaty z UAM Kolegium Europejskie

w kategorii język niemiecki:

I miejsce Magda Kolmer z UAM Kolegium Europejskie oraz Maciej Jasiński z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie
II miejsce Anna Gacek z UAM Kolegium Europejskie
III miejsce Maciej Piasecki z PWSZ w Gnieźnie oraz Anna Brzączkowska z UAM Kolegium Europejskie

Skład jury konkursowego:

  • mgr Karol Matysiak – język angielski – PWSZ w Gnieźnie
  • mgr Jo-Ann Budzyńska – język angielski – UAM Kolegium Europejskie
  • mgr Karolina Kuśnierek – język angielski – UAM Kolegium Europejskie
  • dr Małgorzata Korycińska-Wegner – język niemiecki – PWSZ w Gnieźnie
  • mgr Ilona Kozłowska – język niemiecki – UAM Kolegium Europejskie
  • mgr Tomasz Kukla – język niemiecki- Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie

Zwycięzcy otrzymali liczne nagrody ufundowane przez Rektora PWSZ w Gnieźnie oraz licznych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.