USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Data publikacji: 05 października 2020„QUOD BONUM, FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT”, tymi słowami JM Rektor – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, zainaugurował w dniu dzisiejszym rok akademicki 2020/2021. Tegoroczna inauguracja miała charakter szczególny, ze względu na sytuacje epidemiczną w naszym kraju. Program wydarzenia ze względów bezpieczeństwa został ograniczony, a cała uroczystość transmitowana była za pomocą środków masowego przekazu.

– „(…) Gratuluję wam zdania egzaminu dojrzałości i dokonania jakże słusznego wyboru dobrych studiów. Życzę wam wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz radości z jej posiadania. Nie poddawajcie się w razie niepowodzeń, gdyż dopiero finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło, a tym końcem jest dla was uzyskanie stopnia magistra, inżyniera lub licencjata. Macie do wykonania szczególny wysiłek, bowiem znaczna część zajęć, przynajmniej na początku waszych studiów odbywać się będzie zdalnie, a cały proces studiowania ma charakter hybrydowy. Jesteśmy pełni nadziei, że czas pandemii się szybko skończy i będziemy mogli wrócić do tradycyjnego prowadzenia zajęć. I wtedy pamiętajcie proszę państwa, że studia to nie tylko czas nauki. Zachęcam was, abyście angażowali się w życie akademickie naszej uczelni – mówił ustępujący Rektor PWSZ Gniezno – dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ, który w swoim wystąpieniu podziękował również za trzy lata swojej pracy rektorskiej.

Po jego przemówieniu, nastąpiło symboliczne przekazanie władzy Rektorowi Elektowi – prof. dr hab. n. med. Pawłowi Chęcińskiemu.

– JM Rektorze – mówił dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ – przekazuję Panu berło, symbol niezwykle ważny, bo upominający nas wszystkich, że słowo Rektora jest w rzeczywistości akademickiej najważniejszą i ostateczną instancją. Przekazuję także łańcuch – symbol ciężkiej pracy, licznych obowiązków oraz odpowiedzialności za dalsze losy naszej uczelni. Niech jego ciężar nigdy Pana nie przytłacza, ale jasno określa cel i kierunek w jakim należy zmierzać. Jestem przekonany, że insygnia władzy rektorskiej trafiają w dobre i odpowiedzialne  ręce. I na koniec – przekazuję również sztandar naszej Uczelni, symbolizujący wartości akademickie, tj.: rzetelność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, życzliwość i godność.

W swoim inauguracyjnym przemówieniu, JM Rektor Chęciński wspominał również o planach, które zamierza zrealizować podczas trwania swojej kadencji (2020 – 2024).

– Moim najważniejszym zadaniem jest zwiększenie liczby studentów, poprzez uatrakcyjnienie kierunków studiów. Ograniczenie liczby studentów zaocznych, a utworzenie studiów dualnych dostosowanych programem do potrzeb każdego studenta. W ciągu najbliższego roku, planujemy otwarcie nowego kierunku studiów – położnictwa oraz studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo – mówił prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński.

Dalej wspomniał również o utworzeniu centrum symulacji medycznej i domu seniora dziennego pobytu, a także o planach związanych z remontem budynku przy ul. Wrzesińskiej, w którym będzie mieścił się Rektorat naszej uczelni. Tuż po przemówieniu, nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku, a następnie głos zabrali przedstawiciele Rady Uczelni, Samorządu Studenckiego oraz zaproszeni goście.