USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Data publikacji: 07 października 2021„QUOD BONUM, FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT”, tymi słowami JM Rektor – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, zainaugurował rok akademicki 2021/2022. 4 października  roku w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego z nową nazwą uczelni. Dawniejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa od sierpnia br. została przemianowana na Państwową Szkołę Wyższą, nadal noszącą imię Hipolita Cegielskiego.

JM Rektor zwrócił się do zgromadzonych studentów: – Gratuluję wam wyboru uczelni, życzę samych sukcesów, wytrwałości, abyście nie poddawali się przy pierwszych niepowodzeniach. Może być chwilami trudno, ale życzę wam determinacji, którą możecie przezwyciężyć chwile słabości. Pamiętajcie też, że życie studencie to nie tylko nauka – mówił, zachęcając do zaangażowania się w działalność kół naukowych oraz samorządu studenckiego.

Po przemówieniu rektora, nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku akademickiego na sztandar uczelni. Tuż po tym nastąpiło wręczenie dyplomu pierwszej absolwentce studiującej w ramach Porozumienia o Współpracy między Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny w Humaniu, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.