USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Data publikacji: 12 września 2022JM Rektor – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński
oraz Senat Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
serdecznie zapraszają na 

uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023,
która odbędzie się dnia 3 października 2022 r., o godz. 11:00
w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

Program uroczystości przewiduje:

  •  Wystąpienie JM Rektora – prof. dra hab. n. med. Pawła Chęcińskiego
  • Wystąpienia zaproszonych gości.
  • Immatrykulację studentów I roku.
  • Gaude Mater Polonia w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego „Fermata”.
  • Wykład inauguracyjny pt.: „Co dalej z Ukrainą…?”, który wygłosi p.o. Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w ANS Gniezno – mgr inż. Maciej Matysiak, płk. rez.
  • • Gaudeamus igitur w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego „Fermata”.

Niniejsza uroczystość będzie również piątą, wspólną Inauguracją uczelni zrzeszonych w ramach Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.