USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Inauguracja roku akademickiego w Krotoszynie

Data publikacji: 24 lutego 2020W miniony piątek, tj. 21 lutego br., odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego w nowej filii naszej uczelni w Krotoszynie.

JM Rektor dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ po krótkiej prezentacji uczelni, uroczyście otworzył nowy rok akademicki i dokonał aktu immatrykulacji studentów I roku.  Tym samym w społeczności akademickiej PWSZ Gniezno, powitaliśmy grupę 25 studentów, którzy już od poniedziałku rozpoczęli zajęcia na studiach licencjackich na kierunku pielęgniarstwo.

Szczególne podziękowania za pomoc w otwarciu nowej filii naszej uczelni w Krotoszynie, kierujemy na ręce Pana Starosty Krotoszyńskiego – Stanisława Szczotki oraz Pani Wandy Kruszczyńskiej, którzy dzięki swojej przychylności, determinacji oraz zaangażowaniu, pomogli urzeczywistnić nasze wspólne marzenie i stworzyć podwaliny nowej społeczności akademickiej w Krotoszynie.

Filia Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, mieści się przy ul. Mickiewicza 11.
Informacje nt. studiów można uzyskać pod telefonem – 62 721 04 09 lub na stronie www.pwsz.gniezno.edu.pl

Materiał z Inauguracji – Filia Krotoszyn