USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Inauguracja Roku Akademickiego

Data publikacji: 13 października 2023

Dnia 13 października br. Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa obchodziła 19. Inaugurację Roku Akademickiego.

Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, po czym głos zabrał Jego Magnificencja Rektor uczelni – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński. W trakcie swojego przemówienia nawiązał do osiągnięć uczelni i studentów w ubiegłym roku akademickim, w tym do otwarcia nowego kierunku studiów magisterskich Pielęgniarstwa.

Najważniejszym punktem programu  uroczystej Inauguracji roku akademickiego był akt Immatrykulacji, czyli przyjęcia w poczet studentów I roku. W uroczystym akcie uczestniczyło 8 studentów I roku – reprezentantów poszczególnych kierunków studiów, którzy w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów z roku, złożyli uroczyste ślubowanie.

Głos zabrał również, przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Pan Wiktor Chudy, który powitał nowych studentów w poczet braci studenckiej.

Po uroczystym odśpiewaniu Gaude Mater odczytany został list od Ministra Edukacji Narodowej P. Przemysława Czarnka skierowany do uczelni, w którym Minister docenił gotowość do nauczania zawodów medycznych m.in. pielęgniarek i złożył życzenia z okazji Inauguracji Roku całej społeczności akademickiej.

Po odczytaniu kilku z nich Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwa prof. dr hab. Jerzy Konieczny wygłosił wykład Inauguracyjny pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne 3.0. w świadomości sytuacyjnej społeczności lokalnej”.

Z okazji Inauguracji nowego roku akademickiego, życzenia na ręce Rektora Uczelni złożyli zaprzyjaźnieni z naszą uczelnią, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentanci środowiska medycznego i organizacji pozarządowych w tym m.in. Paweł Arndt- Senator RP, Zbigniew Dolata- Poseł na sejm RP, Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP, Wojciech Polak – Prymas Polski, Dariusz Pilak- Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Magdalena Sobalik – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Beata Bruczyńska – Koordynator Wojewódzki Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Poznaniu.

W trakcie uroczystości uhonorowani zostali Nagrodą Rektora Dyrektorzy Instytutów którzy postawą
i czynnym zaangażowaniem przyczynili się do istotnej poprawy warunków pracy dydaktycznej
i podniesienia jakości kształcenia studentów. Nagrody otrzymali: dr n. med. Sylwia Gradowska-Burczyk, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz  dr inż. Łukasz Józefowski, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych. Serdecznie gratulujemy.

Całość uroczystości uświetniła oprawa muzyczna oraz recital Poznańskiego Chóru Kameralnego FERMATA przy Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz pod dyrekcją dra Mateusza MJ Sibilskiego.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024, a w nowym roku akademickim życzymy całej społeczności akademickiej wielu sukcesów i wytrwałości!