USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Informacja dla studentów I roku pielęgniarstwa II stopnia

Data publikacji: 15 lutego 2024

Decyzją Pani Dyrektor INoZ zajęcia, które według kalendarza roku akademickiego 2023/2024 (dotyczy tylko poniedziałków i piątków) wypadają w dni ustawowo wolne lub są wolne decyzją JM Rektora ANS, ustala się iż zajęcia będą odbywać  się w następujących terminach:

  1. 18.04.2024 – za 29.03.2024;
  2. 30.04.2024 – za 01.04.2024;
  3. 28.05.2024 – za 03.05.2024;
  4. 13.06.2024 – za 31.05.2024.

Zamiana ww. terminów wynika z konieczności zrealizowana całego programu kształcenia na studiach II stopnia.

Informacja dla studentów