USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

inż. Daniel Rogalski, student informatyki w PWSZ Gniezno w latach 2006-2010

Data publikacji: 14 listopada 2008

Studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej, kierunek informatyka, specjalność: informatyka w procesach biznesowych.
Obecnie pracuje na stanowisku Project Manager w firmie Neptis S.A., Poznań.
Udział w Programie Erasmus: „Individual Programme” w Copenhagen University College of Engineering, Dania, semestr zimowy 2008/2009.

„W ramach programu Erasmus studiowałem na Copenhagen University College of Engineering w Danii realizując indywidualny program studiów. W czasie tego semestru zdobywałem nowe umiejętności i wiedzę co wzbogaciło moje doświadczenie zawodowe. Ponadto mogłem obiektywnie ocenić swoją znajomość języka angielskiego oraz podnieść poziom kompetencji językowych. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, ze to doświadczenie znacznie zwiększyło moje szanse na rynku pracy. Nauczyło mnie także, że warto podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania.”