USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

IV Olimpiada Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna

Data publikacji: 21 grudnia 2010

Zwycięzcami IV Olimpiady Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna zostali: Michał Partyka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie (język angielski) oraz Maciej Jasiński z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie (język niemiecki). Olimpiada odbyła się 21 grudnia 2010 r. w murach PWSZ w Gnieźnie pod patronatem Rektora PWSZ w Gnieźnie, prof. dr hab. Józefa Garbarczyka.

Wzięło w niej udział 40 studentów ze wszystkich gnieźnieńskich uczelni. Żacy musieli zmierzyć się z testem językowym, który obejmował   czasowniki złożone, idiomy i  zagadnienia związane z wiedzą o krajach angielskiego obszaru językowego oraz idiomy i zagadnienia związane z wiedzą o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Zwycięzców olimpiady wyłoniły komisje w składzie:
język angielski:
mgr Karol Matysiak- PWSZ w Gnieźnie
mgr Arkadiusz Piechocki- GWSHM „Milenium”
język niemiecki:
dr Małgorzata Korycińska-Wegner –PWSZ w Gnieźnie
mgr Aurelia Pawlicka- Studium Języków Obcych UAM (CEG)
mgr Tomasz Kukla- Studium Języków Obcych UAM (PWSD w Gnieźnie)Nagrody ufundowane przez PWSZ w Gnieźnie oraz licznych sponsorów wręczył laureatom Olimpiady w imieniu Rektora Uczelni, Kanclerz mgr Mieczysław Baranowski.

Laureaci Olimpiady:
język angielski:
I miejsce – Michał Partyka (PWSZ w Gnieźnie)
II miejsce – Adam Przybylski (Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno- Menedżerska „Milenium” )
III miejsce – Monika Grącka (Kolegium Europejskie UAM)

język niemiecki:
I miejsce – Maciej Jasiński (Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie)
II miejsce – Maciej Karasiewicz (PWSZ w Gnieźnie)
III miejsce – Józef Urban ( PWSZ w Gnieźnie )
Jak podkreślają organizatorzy corocznych olimpiad: mgr Karol Matysiak i dr Małgorzata Korycińska-Wegner, reprezentujący  Studium Języków Obcych PWSZ w Gnieźnie, warto integrować gnieźnieńską brać studencką i motywować ich do doskonalenia swoich kompetencji językowych.

Studium Języków Obcych PWSZ w Gnieźnie serdecznie dziękuje sponsorom nagród:
Goethe Institut, Szkole Prestige College w Gnieźnie, Kinie Helios, Hotelowi Nest, Wydawnictwu  Szkolnemu i Pedagogicznemu, Wydawnictwu Longman, Wydawnictwu Hueber Polska, Langenscheidt, Lektorklett .