USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

IX Olimpiada Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna

Data publikacji: 22 stycznia 2016

Dnia 22.01.2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego odbyła się IX edycja Olimpiady Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna pod patronatem JM Rektora PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie prof. dra hab. Józefa Garbarczyka.

Wyniki olimpiady:

  • I miejsce – Jacek Stróżewski – Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie,
  • II miejsce – Karolina Plucińska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,
  • III miejsce – Joanna Maciejewska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania Sponsorom: JM Rektorowi PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie prof. dr hab. Józefowi Garbarczykowi; Firmie ABE-IPS books online journals, Wydawnictwu Oxford University Press oraz Wydawnictwu Pearson za ufundowanie nagród dla uczestników Olimpiady.

Laureatom Olimpiady serdecznie gratulujemy!

mgr Karol Matysia