USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Jenox – wyjazd studyjny

Data publikacji: 15 kwietnia 2019

Dnia 11 kwietnia 2019 r. grupa blisko 30 studentów ze specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, inżynieria chemiczna i technologia chemiczna odwiedziła zakład Jenox Akumulatory w Chodzieży, specjalizujący się w produkcji akumulatorów samochodowych. Wizyta rozpoczęła się od krótkiego spotkania, podczas którego zapoznano studentów z historią zakładu oraz przekazano podstawowe wiadomości dotyczące produkcji akumulatorów. Następnie – podzieleni na mniejsze grupy – goście z Gniezna zwiedzili zakład. Zakładowi przewodnicy przedstawili studentom podstawowe informacje dotyczące organizacji pracy oraz zaprezentowali nowoczesne technologie stosowane w procesie produkcyjnym. Ze względu na występujące w zakładzie zagrożenia – zgodnie z przepisami BHP – studenci podczas zwiedzania zaopatrzeni byli w środki ochrony indywidualnej: kitle, maseczki i okulary.
Organizatorem wyjazdu był dr inż. Ryszard Raczyk, dyrektor Instytutu Zarządzania i Transportu.