USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

JM Rektor powołuje zespół zarządzania kryzysowego

Data publikacji: 11 marca 2020

Dnia 11 marca br. w związku z rozpowszechnianiem się w naszym kraju koronawirusa, JM Rektor powołał zespół zarządzania kryzysowego, którego zadaniem będzie bieżące monitorowanie sytuacji rozwijającej się w kraju i w naszej uczelni.

W skład zespołu weszli:

  • Rektor
  • Prorektor ds. studenckich
  • Kanclerz
  • Kwestor
  • Pracownik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  • Pracownik ds. ochrony informacji niejawnych
  • Specjalista ds. bhp i ppoż.
  • Kierownik Działu Technicznego
  • Specjalista ds. administracji siecią IT

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania zespołu kryzysowego – Zarządzenie 16/2020