USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Koło Naukowe Studentów Fizjoterapii w siedzibie Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Data publikacji: 23 maja 2023

Dnia 18 maja, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Poznaniu, członkowie Koła Naukowego Studentów Fizjoterapii brali udział w grze terenowej, zorganizowanej w ramach obchodów 60. rocznicy powołania urzędów statystycznych jako jednostek statystyki publicznej o wojewódzkim zasięgu działania. Celem wydarzenia, prócz poszerzenia wiedzy z zakresu statystyki, było zapoznanie członków kół naukowych wielkopolskich uczelni wyższych z badaniami prowadzanymi przez polską statystykę publiczną, ich organizacją i metodologią, w tym badaniami eksperymentalnymi prowadzonymi przez Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz metodyką liczenia podstawowych wartości i wskaźników. W grze terenowej brały udział poszczególne zespoły uczestników, z których każdy odwiedził łącznie 8 pokoi. Po obejrzeniu prezentacji uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania. Zespół, który ukończył grę z największą liczbą zebranych punktów wygrywał. Reprezentanci Koła Naukowego Studentów Fizjoterapii zajęli II miejsce. Nagrody indywidualne otrzymali: Aleksandra Morawska, Marcin Janiak, Adrian Niewiadomski, Bartosz Pawłowski. Serdecznie gratulujemy!