USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus

Data publikacji: 09 lutego 2024

1 lutego 2024 r. odbyła się Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus. Po zweryfikowaniu zgłoszeń członkowie Komisji podjęli decyzję, że wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji na wyjazdy na praktyki dofinansowane ze środków Programu Erasmus+ zostali zakwalifikowani do wyjazdu za granicę. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Kandydaci zostali ocenieni na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, średniej ocen za poprzedni semestr, opinii Dyrektora Instytutu, kwalifikacji językowej oraz dodatkowych osiągnięć.

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji Komisji Kwalifikacyjnej:

Lista rankingowa

    Lp.    Numer albumu    Rok studiówŚrednia ocen w semestrze letnim 2022/2023 (x 10)Ocena z kwalifikacji językowej (ocena x 10)  Rozmowa kwalifikacyjna  Opinia Dyrektora Instytutu  Dodatkowe osiągnięcia  Suma punktów    Pozycja
 4495III3,824,0403020168IV
 4046V4,894,0403030189II
 4687II4,435,0403010174III
 4572III4,875,0403030199I

Przypominamy, że warunkiem każdego wyjazdu jest: 

  1. Uzyskanie zaliczenia semestru poprzedzającego wyjazd
  2. Akceptacja przyjęcia kandydata na praktykę ze strony zagranicznej Instytucji.