USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Komunikat II Komisji Wyborczej

Data publikacji: 12 września 2023

KOMUNIKAT II

KOMISJI WYBORCZEJ

Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

z dnia 12.09.2023 r.

                W związku ze zgłoszeniem więcej niż dwóch kandydatów w wyborach do Senatu spośród przedstawicieli pracowników Uczelni nie będących pracownikami dydaktycznymi i pracowników dydaktycznych nie posiadających stopnia doktora zatrudnionych w ANS Gniezno, Komisja Wyborcza informuje, że na wypadek, gdyby w głosowaniu  żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów (zgodnie z § 69 Statutu Uczelni dla ważności wyboru wymagana jest więcej niż  połowa ważnie oddanych głosów) przeprowadzona zostanie druga tura wyborów, w której pod głosowanie poddane zostaną kandydatury dwóch osób z największą ilością głosów.

II tura wyborów uzupełniających

13.09.2023 w godz.  od 14.30 do 15.30 zebranie wyborcze –  głosowanie tajne

Kampus ANS Gniezno ul. Wrzesińska 43-55, Budynek nr 3 sala nr 106

Informacja o wynikach I tury wyborów uzupełniających zostanie ogłoszona przez Komisję Wyborczą do  godz. 14.15.

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                          Komisji Wyborczej

                                                                                                    Prof. dr hab. Józef Garbarczyk