USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa z dnia 10.03.2023

Data publikacji: 10 marca 2023

W związku z wygaśnięciem mandatu przedstawiciela pracowników dydaktycznych z grona
profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych w ANS Gniezno Komisja Wyborcza Akademii Nauk
Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na podstawie § 59 w związku z § 41
ust. 1 Statutu ogłasza kalendarz wyborów uzupełniających do Senatu.

16.03.2023 do godz. 15.30 zgłaszanie kandydatów na członka Senatu spośród przedstawicieli
pracowników dydaktycznych zatrudnionych w ANS Gniezno na stanowisku
profesora lub profesora Uczelni. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć na
„karcie zgłoszenia” w Biurze Rektora.
Wymogi dla kandydatów na członków Senatu określone są w art.29 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

17.03.2023 od godz. 11.00 do 13.00 głosowanie tajne
Rektorat ul. Wyszyńskiego 38 w Gnieźnie Sala Senatu
Przewodniczący
Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Józef Garbarczyk