USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Komunikat komisji wyborczej

Data publikacji: 08 września 2023

KOMUNIKAT

KOMISJI WYBORCZEJ

Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

z dnia 08.09.2023 r.

                W związku z wygaśnięciem mandatu przedstawiciela pracowników Uczelni nie będących pracownikami dydaktycznymi i pracowników dydaktycznych nie posiadających stopnia doktora zatrudnionych w Uczelni Komisja Wyborcza Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na podstawie § 59 w związku § 41 ust. 1 punkt 4 Statutu ogłasza kalendarz wyborów uzupełniających do Senatu.

12.09.2023 do godz. 15.00 zgłaszanie kandydatów na członka Senatu spośród przedstawicieli
                      pracowników Uczelni nie będących pracownikami dydaktycznymi i pracowników
                     dydaktycznych nie posiadających stopnia doktora zatrudnionych w ANS Gniezno.  
                      Zgłoszenia kandydatów należy złożyć na „karcie zgłoszenia” w Biurze Rektora.

13.09.2023 w godz.  od 12.00 do 14.00 zebranie wyborcze –  głosowanie tajne

                      Kampus ANS Gniezno ul. Wrzesińska 43-55, Budynek nr 3 sala nr 106

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                          Komisji Wyborczej

                                                                                                    Prof. dr hab. Józef Garbarczyk