USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Komunikat Rektora w sprawie praktyk

Data publikacji: 25 stycznia 2021Szanowni Studenci kierunku Pielęgniarstwo,

„Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” wskazują, że „……. W okresie aktywnej fazy epidemii COVID-19 zajęcia w bezpośrednim kontakcie z pacjentami nie powinny się odbywać. Możliwe jest tylko dobrowolne, na zasadach wolontariatu podejmowanie, przez studentów kierunków medycznych i nie tylko, aktywności wspomagającej służby medyczne i sanitarne…………….”

„……..studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych (wymienionych w rozporządzeniu MNiSW w sprawie standardów kształcenia), którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności……”

Podjęto decyzję o realizowaniu dopuszczalnych 20% online zajęć o charakterze praktycznym, pozostała część godzin realizowana będzie w czasie późniejszym w podmiotach leczniczych, ze względu na nie przyjmowanie Studentów, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

Podmioty lecznicze z którymi uczelnia ma podpisane porozumienia, deklarują chęć współpracy ze Studentami w ramach wolontariatu. W przypadku podjęcia wolontariatu zgodnie z rozporządzeniem możliwe byłoby zaliczenie efektów uczenia się/kształcenia się obejmujące umiejętności praktyczne.

zaświadczenie i podanie_ZP_PZ_20-21

Możliwe jest pokrycie przez Uczelnię kosztów wyposażenia ochronnego studentów, którzy do wolontariatu przystąpią w szpitalach covidowych.

Kierowanie PRZEZ UCZELNIĘ na praktykę jest możliwe w tej chwili wyłącznie jeśli studenci zostaną zaszczepieni – takie są wymogi szpitali.