USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Komunikat w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Data publikacji: 12 marca 2021Nasza uczelnia rozpoczęła proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane dalej PPK)?

PPK są dobrowolnym programem długotrwałego oszczędzania. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych do emerytury pieniędzy, z których można będzie skorzystać po 60 roku życia (a w wyjątkowych sytuacjach także wcześniej).

Dlaczego wprowadzamy PPK?

Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Zapisy ustawy  obowiązują od 01.01.2021 r. Składanie przez pracowników oświadczeń dot. przystąpienia do programu możliwe jest w Dziale spraw osobowych (kadry).

Na jakim etapie jesteśmy?

Pierwszym krokiem było zlecenie wykonania analizy porównawczej produktów PPK oferowanych przez instytucje finansowe wpisane do ewidencji PPK, a następnie zawarcie porozumienia z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H.Cegielskiego.

Umowa z wybraną instytucją finansową musi być podpisana najpóźniej do dnia 26.03.2021 r.

Tymczasem zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html Znajdziecie tam Państwo najważniejsze informacje o PPK oraz kalkulatory kosztów, które obrazują wysokość wpłat do PPK oraz ich wpływ na bieżące wynagrodzenie i przyszłą emeryturę.