USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Komunikat w sprawie szczepienia GRUPY ZERO

Data publikacji: 15 stycznia 2021Szanowni Wykładowcy i Studenci

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do szczepienia (GRUPA ZERO) w Szpitalu Tymczasowym MTP w Poznaniu, uprzejmie prosimy o zapoznanie z komunikatem na stronie

https://www.skpp.edu.pl/szczepienia_na_terenie_szpitala…

!! UWAGA!! Wszystkie zarejestrowane osoby, które otrzymają ze szpitala informację o terminie szczepienia, proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie do PAWILONU nr 5a. Wejście na teren szpitala tymczasowego, znajduje się przy bramie nr 2wejście od strony ul. Śniadeckich. Na terenie Szpitala nie ma możliwości zaparkowania samochodu.

Aby przystąpić do szczepienia należy zabrać ze sobą:

✅ wydrukowane i wypełnione dokumenty, które można pobrać ze wskazanej powyżej strony

✅ aktualny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

✅ STUDENCI proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji studenckiej