USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Kondolencje

Data publikacji: 18 marca 2024

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prezydenta Towarzystwa Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

śp.  dr Mariana Króla

Rodzinie oraz najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach

składa

Rektor oraz cała społeczność akademicka
Akademii Nauk Stosowanych 
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa

Pogrzeb Pana Prezydenta THC śp. dr Mariana Króla odbędzie się  w sobotę 23 marca o godz. 12.00 w Mosinie