USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konferencja – „Inwazja Rosji na Ukrainę – ocena konfliktu”

Data publikacji: 15 listopada 2022Instytut Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, serdecznie zaprasza na konferencję pt.:

„INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ – OCENA KONFLIKTU.”

Konferencja ma na celu przybliżenie przyczyn inwazji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. oraz przedstawienie agresywnej polityki Rosji w kontekście militarnym, dyplomatycznym, gospodarczym i politycznym. W trakcie prelekcji ukazane zostaną aspekty bezpieczeństwa Europy oraz Polski, a także przedstawiony zostanie wpływ wojny na postrzeganie sposobów prowadzenia działań militarnych, szczególnie z wykorzystaniem narzędzi sieciowych. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jakie znaczenie w czasie tego konfliktu mają prowadzone działania w cyberprzestrzeni, przestrzeni medialnej, czym jest dezinformacja i jakie znaczenie dla prowadzenia działań zbrojnych ma pozyskanie wiedzy ze źródeł otwartych tzw. OSINT.

Konferencja odbędzie się 18 listopada br. w Centrum Kultury Scena To Dziwna (eSTeDe), które mieści się przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie.

Swoje wystąpienia podczas konferencji zaprezentują:

  • Działania rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych przed i w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę – płk. rez. Maciej Matysiak b. z-ca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz p.o. Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie ANS w Gnieźnie.
  • Ukraina skazana na rosyjską agresję? Wielkoruskie DNA Putina. – dr Agnieszka Bryc, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (specjalność stosunki międzynarodowe), adiunkt na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu, kieruje sekcją stosunków międzynarodowych w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych.
  • Internet w nowoczesnym konflikcie. Otwarte źródło informacji, dezinformacji oraz walki o serca i umysły – red. Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny portalu www.new.org.pl, poświęconemu tematyce międzynarodowej, ekspert Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju „Stratpoints”.
  • Rosyjska taktyka prowadzenia operacji lotniczych oraz operacji wsparcia dla Ukrainy w Polsce – gen. bryg. rez. pilot Tomasz Drewniak, przez lata służby pełnił funkcję m.in. Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz szefa Zarządu Wojsk Lotniczych – jako zastępca Inspektora Sił Powietrznych.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przyszłorocznych maturzystów, dla których odpowiedni wybór przyszłej drogi zawodowej będzie miał duży wpływ na całe dorosłe życie. Wydarzenie zainteresuje także osoby, które w sposób świadomy chcą poruszać się i korzystać z zasobów współczesnego świata. Stąd też w sposób szczególny zapraszamy:

  • przedstawicieli oświaty
  • maturzystów i studentów
  • dziennikarzy i specjalistów zajmujących się finansami
  • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej
  • kadrę zarządzającą
  • osoby pragnące rozszerzyć swoją wiedzę

Konferencja ma charakter otwarty, ale z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematem obowiązują zapisy, którymi zajmuje się Pani Natalia Jurkiewicz. Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt:

Szczegółowy program konferencji oraz informacje organizacyjne prezentujemy poniżej:

PROGRAM KONFERENCJI


09.00 – 09.15 Powitanie gości – prof. dr hab. Paweł Chęciński, JM Rektor ANS Gniezno
09.15  – 09.30 Wprowadzenie w tematykę konferencji, przedstawienie kierunku studiów Analityka Bezpieczeństwa – dr inż. Krzysztof Danielewicz, płk rez., Prorektor ds. studenckich w ANS Gniezno
09.30 – 10.15 Działania rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych przed i w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę – płk. rez. Maciej Matysiak
10.15 – 11.00 Ukraina skazana na rosyjską agresję? Wielkoruskie DNA Putina – dr Agnieszka Bryc
11.00 – 11:20 PRZERWA
11.20 – 12:05 Internet w nowoczesnym konflikcie. Otwarte źródło informacji, dezinformacji oraz walki o serca i umysły – redaktor Jarosław Kociszewski
12.05 – 12.50 Rosyjska taktyka prowadzenia operacji lotniczych oraz operacji wsparcia dla Ukrainy w Polsce – gen. bryg. rez. pilot Tomasz Drewniak
12.50 – 13.10 PRZERWA
13.10 – 14.00 Panel i dyskusja oraz zakończenie konferencji

PRELEGENCI

MGR MACIEJ MATYSIAK, PŁK REZ. – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu w 1988 r. na kierunku dowódczym. Magister pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie wojskowej służby zagranicznej na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W trakcie odbywania służby wojskowej uczestniczył w kursach i ćwiczeniach międzynarodowych w Niemczech, Belgii oraz na terenie Polski. Od 1993 roku służbę pełnił jako oficer kontrwywiadu wojskowego. W latach 2014-2016 zajmował stanowisko zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W trakcie służby wojskowej brał udział w misjach poza granicami kraju: Chorwacja i Kosowo misja OBWE, 1998 r., Bośnia i Hercegowina misja NATO SFOR, 2002-2003 r., Irak, zmiana III i IV, 2004-2005 r.

W trakcie służby wojskowej zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem Sił Zbrojnych RP w Polsce i poza terenem kraju. Aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości zorganizowanej skierowanej przeciwko SZ RP.

Temat prelekcji: Działania rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych przed i w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę.DR AGNIESZKA BRYC – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała stopień doktora (2003 r.). Adiunkt na Wydziale Nauk
o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2010-2018 członkini Rady Ośrodka Studiów Wschodnich. Redaktor naczelna The Copernicus Journal of Political Science. Kieruje sekcją stosunków międzynarodowych w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, problemach przestrzeni poradzieckiej, a także bezpieczeństwie Izraela. Autorka licznych publikacji, w tym książek: „Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej” (Toruń, 2004), „Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?” (Warszawa, wyd. I, 2008,
wyd. II 2009), „Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego”, (red. nauk., A.Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan, Warszawa 2011); „Izrael 2020: skazany na potęgę?” (Warszawa. 2015).

Temat wykładu: Ukraina skazana na rosyjską agresję? Wielkoruskie DNA Putina.MGR Jarosław KOCISZEWSKI – ekspert zajmujący się Bliskim Wschodem. Absolwent nauk politycznych na uniwersytecie w Tel Awiwie (1996 r.) i Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2000 r.). Biegle włada językiem hebrajskim, angielskim oraz rosyjskim w stopniu podstawowym.  Dziennikarz i publicysta, którego obszar zainteresowań to Bliski Wschód oraz Afryka Wschodnia. Wieloletni korespondent polskich mediów z biurem w Izraelu, obsługujący przede wszystkim wydarzenia we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów rozwojowych. Były korespondent mediów polskich na Bliskim Wschodzie, który obserwował m.in. proces pokojowy wraz z towarzyszącymi mu falami niepokojów, konflikty w Libanie, relacje izraelsko – polskie, dwa powstania palestyńskie, „Arabską Wiosnę”, wojnę domową w Syrii. – Współpracuje z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej przy realizacji projektów rozwojowych m.in. w Libanie, Etiopii i Ugandzie. – Dziennikarz Wirtualnej Polski, przez wiele lat związany z Polskim Radiem, Rzeczpospolitą. Autor reportaży m.in. poświęconych kryzysowi migracyjnemu w Europie. Jest redaktorem naczelnym portalu www.new.org.pl., tworzy sieć wymiany treści we współpracy z mediami w Polsce i za granicą. Członek zarządu Free Range Productions – agencji produkującej podcasty m.in., dla BBC World, Instytutu Adama Mickiewicza, Muzeum Polin, Women In International Security Brussels, MSZ. Ekspert Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju „Stratpoints”. Uczestniczy w realizacji projektów dotyczących weteranów. Komentator ds. międzynarodowych ze wskazaniem na Bliski Wschód i Afrykę Wschodnią współpracujący z mediami publicznymi i prywatnymi (np., TOK FM, Polsat, Polskie Radio, TVP, TVN, DGP). Był reporterem portalu Wirtualna Polska.

Temat wykładu: Internet w nowoczesnym konflikcie. Otwarte źródło informacji, dezinformacji oraz walki o serca i umysły.GEN. BRYG. PILOT Tomasz DREWNIAK – ekspert Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju „Stratpoints”. W latach 2016-2017 był Inspektorem Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Swoje doświadczenie praktyczne w dowodzeniu Siłami Powietrznymi na różnych szczeblach zdobywał między innymi piastując stanowiska: Szefa Zarządu Wojsk Lotniczych – Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych, Szefa Wojsk Lotniczych -Zastępcy Szefa Szkolenia Sił Powietrznych, Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego i polskiego przedstawiciela w NATMAC, Dyrektora Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu (odpowiedzialny za całość przebiegu oraz współpracę z władzami centralnymi i regionalnymi). Brał udział również w misjach zagranicznych – między innymi w roku 2004 w Iraku (organizacja lotniska Al. Kut) i w roku 2007 w Afganistanie (przygotowanie i organizacja lotniska KAIA Kabul). Gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak jest absolwentem Akademii Dowódczo-Sztabowej Sił Powietrznych USA (Maxwell, USA), Akademii NATO w Rzymie, Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino, Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie i Politechniki Koszalińskiej.

Temat wykładu: Rosyjska taktyka prowadzenia operacji lotniczych oraz operacja wsparcia dla Ukrainy w Polsce.


Konferencja w całości sfinansowana jest ze środków budżetu państwa
z projektu: „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2022”.