USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konferencja- Kryptowaluty i analizy finansowe blockchain

Data publikacji: 14 października 2022Konferencja ma na celu przybliżenie w teorii i praktyce analiz finansowych i audytu śledczego oraz zaprezentowanie na przykładach sposobów i metod działania zorganizowanych grup przestępczych. W świat zagrożeń i kradzieży myśli technologicznej zabierze wykład dotyczący szpiegostwa przemysłowego, który zapozna słuchacza z niebezpieczeństwem wykorzystania informacji przez nieuprawnione do tego osoby. Najnowsze przykłady pozwolą zrozumieć zamiary sprawców oraz rolę i wagę skutecznej ochrony informacji. Istotnym celem konferencji będzie wskazanie znaczenia występującego ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, które powstaje podczas wyzwań technologicznych, zachodzących przy opracowywaniu zgodności funkcjonowania kryptowalut od tradycyjnych programów zgodności. Warto również zapoznać się z omówieniem funkcji należytej staranności oraz regulacji instytucji obowiązanych (ang. poznaj swojego klienta) przy opracowywaniu kryptograficznych analiz finansowych.

I właśnie wokół tych zagadnień będziemy poruszać się podczas konferencji organizowanej przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie pt.: „Kryptowaluty i analizy finansowe blockchain”, która odbędzie się 21 października br. w Auli Pomnik ul. Kostrzewskiego 3 w Gnieźnie.
Program wydarzenia

Swoje wystąpienia podczas konferencji zaprezentują:

 • Analizy finansowe blockchain – mgr Marek Kołtun, biegły sądowy z zakresu audytu śledczego i kryptowalut przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.
 • Szpiegostwo przemysłowe – jak przeciwdziałać? – dr Łukasz Szwed, oficer Wojska Polskiego, wielokrotny uczestnik misji na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce. Uczestnik wielu kursów zagranicznych i krajowych.
 • Miejsce AML/CFT w zdecentralizowanym świecie. Czy instytucje obowiązane i nadzór są gotowi na nowe zjawiska technologiczne na rynku finansowym? – dr Michał Nowakowski, r.pr., prawnik z zamiłowaniem do nowych technologii, a także CEO w start-upie Ceforai zajmującym się implementacją etycznej sztucznej inteligencji.
 • Charakterystyka sprawców zorganizowanej przestępczości ekonomicznej – mgr Robert Bannach, były żołnierz wojskowych organów ścigania – Żandarmerii Wojskowej, a od 2003 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdyni.
 • Zdecentralizowane finanse – hit czy kit? – dr nauk prawnych inż. Rafał Tomasz Prabucki, członek CYBER SCIENCE i Legalengineering, asystent w projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie Śląskim i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim.Uczestnicy

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przyszłorocznych maturzystów, dla których odpowiedni wybór przyszłej drogi zawodowej będzie miał duży wpływ na całe dorosłe życie, stanowi też doskonałą okazję do promocji kolejnych kierunków analitycznych, planowanych w ANS Gniezno, jak m.in. „Analizy finansowe blockchain”. Zainteresuje także osoby, które w sposób świadomy chcą poruszać się i korzystać z zasobów współczesnego świata. Stąd też w sposób szczególny zapraszamy:

 • przedstawicieli oświaty;
 • maturzystów i studentów;
 • dziennikarzy i specjalistów zajmujących się finansami;
 • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej;
 • kadrę zarządzającą;
 • oraz wszystkie osoby pragnące rozszerzyć swoją wiedzę;Zapisy

Konferencja ma charakter otwarty, ale z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematem obowiązują zapisy, którymi zajmuje się Pani Natalia Jurkiewicz. Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt:

Szczegółowy program konferencji oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej temu wydarzeniu na stronie Analitik.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
Agenda


9.00 – 9.15 Powitanie gości – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, Rektor ANS Gniezno
9.15 – 9.30 Wprowadzenie w tematykę konferencji – dr inż. Krzysztof Danielewicz, płk rez., Prorektor ds. studenckich
9.30 – 10.10 Analizy finansowe blockchain – mgr Marek Kołtun, biegły sądowy z zakresu audytu śledczego i kryptowalut przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
10.10 – 10.50 Szpiegostwo przemysłowe – jak przeciwdziałać? – dr Łukasz Szwed, oficer Wojska Polskiego, wielokrotny uczestnik misji na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce, uczestnik wielu kursów zagranicznych i krajowych
10.50 – 11.05 PRZERWA KAWOWA
11.05 – 11.45 Miejsce AML/CFT w zdecentralizowanym świecie. Czy instytucje obowiązane i nadzór są gotowi na nowe zjawiska technologiczne na rynku finansowym? – dr Michał Nowakowski, r.pr. -prawnik z zamiłowaniem do nowych technologii,
a także CEO w start-upie Ceforai zajmującym się implementacją etycznej sztucznej inteligencji
11.45 – 12.25 Charakterystyka sprawców zorganizowanej przestępczości ekonomicznej” – mgr Robert Bannach, były żołnierz wojskowych organów ścigania – Żandarmerii Wojskowej, a od 2003 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdyni
12.25 – 13.05 Zdecentralizowane finanse – hit czy kit? – dr n. pr. inż. Rafał Tomasz Prabucki, członek CYBER SCIENCE i Legalengineering, asystent w projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie Śląskim
i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim
13.05 – 13.25 PRZERWA KAWOWA
13.25 – 14.00 Panel i dyskusja oraz zakończenie konferencjiPrelegenci

MGR MAREK KOŁTUN – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności: rachunkowość i rewizja finansowa. Podczas swojej służby wojskowej zajmował kolejno stanowiska inspektora w wojskowych organach ścigania Ministerstwa Obrony Narodowej. Specjalizował się w postępowaniach przygotowawczych nadzorowanych przez wojskowych i cywilnych prokuratorów. Prowadzący i współprowadzący postępowania wielowątkowe z zakresu likwidacji zorganizowanych grup przestępczych działających na szkodę wojska, korupcji, katalogu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu wojskowemu, a także ekonomicznych interesów Sił Zbrojnych RP. Wielokrotny uczestnik szkoleń specjalistycznych, organizowanych przez tzw. wielką czwórkę, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji z zakresu audytu finansowego, procederów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzący szkolenia specjalistyczne, prelegent konferencji zamkniętych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także procederów związanych z wykorzystywaniem kryptowalut do popełniania czynów zabronionych. W 2019 r. przeszedł pozytywnie kwalifikacje na biegłego sądowego z zakresu audytu śledczego i kryptowalut przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Od 2019 r. członek „FinTech Connector” – ekskluzywnej platformy internetowej i społeczności z całego świata, która łączy podmioty z branży fintech z globalnymi profesjonalistami, organizacjami i inwestorami w celu współpracy przy inicjatywach fintech i generowania innowacji w usługach finansowych o globalnym wpływie.

Temat wykładu: Analizy finansowe blockchain

Audyt śledczy to specjalistyczne czynności, które wykonuje się m.in. w rozproszonym rejestrze blockchain, będącym zarazem główną księgą rachunkową transakcji kryptowalutowych. Właściwa analiza ujawnionych metadanych pozwala na udzielenie odpowiedzi kryminalistycznych i zidentyfikowanie różnych źródeł, takich jak: liczba transakcji osoby, podmioty, spółki czy zorganizowane grupy przestępcze. Kolejnym elementem prezentacji będzie przybliżenie działania sieci darknet i rajów podatkowych, które pozwalają na przeprowadzenie dochodów uzyskanych z czynów zabronionych przez wszystkie etapy prania brudnych pieniędzy, a także zidentyfikowanie właściwej metody, za pośrednictwem której dokonano tych przestępstw.
DR ŁUKASZ SZWED – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu, Politechniki Częstochowskiej, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Wielokrotny uczestnik misji na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce, a także wielu kursów zagranicznych i krajowych. Naukowo zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa, geopolityką, terroryzmem oraz siłami specjalnymi. Obronił pracę doktorską pt. Udział polskiego kontyngentu wojskowo-cywilnego w międzynarodowych działaniach w Afganistanie. Aspekty polityczne i militarne.

Temat wykładu: Szpiegostwo przemysłowe – jak przeciwdziałać?

Informacje z zakresu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa są fundamentami prawidłowego funkcjonowania i zachowania płynności finansowej. W prezentacji zostaną przedstawione podstawowe definicje, sposoby przeciwdziałania szpiegostwu przemysłowemu, przykłady kradzieży myśli intelektualnej w ostatnim czasie, a także zdefiniowane czyny zabronione prawem w katalogu przestępstw elektronicznych.
DR MICHAŁ NOWAKOWSKI, radca prawny – prawnik z zamiłowaniem do nowych technologii, a także CEO w start-upie Ceforai zajmującym się implementacją etycznej sztucznej inteligencji. Brał udział w licznych implementacjach rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, a także doradzał w obszarze wdrażania nowych regulacji. Ekspert fundacji AILAWTECH i FinTech Poland oraz współpracownik Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych – Cyber Science. W swoim życiu zawodowym związany m.in. z Bankiem Handlowym, gdzie wspierał m.in. dział R&D. Pracował w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, odbył też staże w Europejskim Banku Centralnym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Redaktor naukowy komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który ukaże się pod koniec 2022 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Programuje na podstawowym poziomie. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w obszarze cyfryzacji oraz sztucznej inteligencji. Twórca wideobloga Dr Fintech (poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym) i autor książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych, która otrzymała w 2021 r. prestiżową nagrodę eDukat za najlepsze opracowanie naukowe. Ekspert zewnętrzny w zakończonym projekcie EBOR oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce, a także lider grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w sektorze finansowym przy KPRM. Obecnie wicelider grupy ds. prawa i etyki, a także koordynator grupy ds. odpowiedzialności. Wykładowca na studiach podyplomowych, w tym na Politechnice Warszawskiej, w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie SWPS w obszarze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i #fintech. Autor publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach i warsztatach/szkoleniach, w szczególności poświęconych zagadnieniom sztucznej inteligencji, etyki oraz walut cyfrowych banków centralnych czy kryptoaktywów.

Temat wykładu: Miejsce AML/CFT w zdecentralizowanym świecie. Czy instytucje obowiązane i nadzór są gotowi na nowe zjawiska technologiczne na rynku finansowym?

Rozwój zdecentralizowanych finansów, które powinny być utożsamiane nie tylko z kryptowalutami, powoduje, że instytucje finansowe stają przed dotąd nieznanymi wyzwaniami i zagrożeniami. Brak możliwości efektywnego i skutecznego weryfikowania transakcji oraz ich inicjatorów i beneficjentów nie koreluje z projektowanymi aktami prawnymi i regulacjami, jak np. zmianami do Rozporządzenia (UE) 2015/847. Jednocześnie podejmowane są próby uregulowania obszaru obrotu kryptoaktywami, czego rezultatem są m.in. zmiany do ustawy o AML/CFT czy projekt rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów (MiCA). W trakcie wykładu poruszone zostaną największe wyzwania, przed jakim stoją instytucje obowiązane oraz organy regulacyjne i nadzorcze związane z rozwojem rynku zdecentralizowanych.
MGR ROBERT BANNACH – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 1997 r. Były żołnierz wojskowych organów ścigania – Żandarmerii Wojskowej. Od 2001 r. asesor, następnie od 2003 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Od 2019 r. prokurator w Dziale Śledczym tej jednostki organizacyjnej prokuratury. W Dziale Śledczym prowadzi postępowania przygotowawcze w formie śledztw osobistych przeciwko popełniającym przestępstwa funkcjonariuszom publicznym, głównie w kierunku art. 213 par. 1 kk, a także śledztwa w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym o zabójstwa. W ramach Działu Śledczego nadzoruje też śledztwa powierzone z zakresu przestępstw przeciwko mieniu, ujęte w Rozdziale XXXV Kodeksu karnego, i obrotowi gospodarczemu, ujęte w Rozdziale XXXVI Kodeksu karnego, w tym popełnione z użyciem nowych technologii, internetu oraz instrumentów finansowych, takich jak np. bitcoiny. W 2018 r. odbył szkolenie zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości podatkowej.

Temat wykładu: Charakterystyka sprawców zorganizowanej przestępczości ekonomicznej.

Zorganizowane grupy przestępcze coraz częściej poszukują zysku w zasobach ekonomicznych przedsiębiorstw, korporacji, krypto giełd, czy innych miejsc. Umiejętnie przygotowują zamiar popełnienia przestępstwa poprzez wykorzystanie różnych metod. Postęp technologiczny, jaki nastąpił w ostatnim czasie, niesie coraz większe zagrożenia i ryzyko wystąpienia niepowodzenia. Zostaną przytoczone przepisy prawa karnego, a także przykłady ujęć zorganizowanych grup przestępczych.
DR N. PR. INŻ. RAFAŁ TOMASZ PRABUCKI – członek CYBER SCIENCE i Legalengineering. Asystent w projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie Śląskim i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim. Alumn stypendiów w Polsce, Hiszpani i Niemczech. Prowadzący wykłady na uczelniach w Polsce i we Włoszech. Członek komitetu sterującego Youth Internet Governance Forum Poland przy ONZ. Kierownik studiów podyplomowych „Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej” na Uniwersytecie Śląskim.

Temat wykładu: Zdecentralizowane finanse – hit czy kit?

Zdecentralizowane finanse (ang. DeFi) interesują wielu innowatorów. Pozwalają tworzyć rozwiązania finansowe, niemożliwe do stworzenia w tradycyjnym modelu, w którym konieczne jest „zaufanie” i brak mechanizmów zabezpieczających transakcje innych niż prawo. Niemniej przykład Ethereum pokazuje, że dostęp do procesu twórczego na bazie nowych narzędzi wciąż mają wszyscy – również tzw. bad actors. W związku z tym pojawiają się tak niejasne sytuacje i rozwiązania, jak kazus Tornado Cash czy też hype na NFT. W prezentacji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące tego, na czym polegają smart kontrakty na usługi miksujące, czym są lub nie są tokeny NFT oraz czym jest i jak wpłynie na tego typu kwestie merge, czyli nowy mechanizm związany z zarządzaniem blockchain Ethereum.Konferencja w całości sfinansowana jest ze środków budżetu państwa z projektu: „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2022”.