USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konferencja prasowa nt. nowych planów rozwoju uczelni

Data publikacji: 19 lutego 2021Dnia 19 lutego 2021 roku w budynku Rektoratu PWSZ Gniezno odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz uczelni oraz posła na Sejm RP Zbigniewa Dolaty, podczas której przedstawiono aktualne plany rozwoju uczelni.

JM Rektor prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński przedstawił nowe priorytety, wśród których znalazły się m.in.:

  • inwestycje związane z rozbudową bazy dydaktycznej uczelni (dofinansowanie w wysokości 8,5 mln złotych, które otrzymała nasza uczelnia ze środków budżetu państwa, było możliwe dzięki wsparciu i pomocy Pana posła Zbigniewa Dolaty)
  • zmiana nazwy uczelni
  • nowe granty pozwalające realizować innowacyjne projekty naukowo – dydaktyczne
  • podjęcie działań zmierzających do uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty edukacyjnej, w tym uruchomienie nowych kierunków studiów I i II stopnia
  • oraz rozwinięcie współpracy z władzami miasta, samorządem lokalnym i otoczeniem społeczno – gospodarczym.

O postępach w realizacji w/w przedsięwzięć będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej naszej uczelni. Zachęcamy do przejrzenia materiałów, które ukazały się w lokalnych mediach: