USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konferencja tematyczna Samorządu Studenckiego PWSZ

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniach 16-18.12.2005 r. odbyła się Konferencja tematyczna Samorządów Studenckich PWSZ organizowana przez Samorząd Studencki przy wsparciu władz PWSZ w Gnieźnie we współpracy z Starostwem Powiatowym w Gnieźnie i Urzędem Miasta Gniezna. Tematem konferencji była „Współpraca Samorządów Studenckich z Samorządami Terytorialnymi”. Honorowy Patronat objęli: Prezydent Miasta Gniezna Jaromir Dziel oraz Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski.