USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konferencja w Krakowie „Pełno(s)prawny Student”

Data publikacji: 14 grudnia 2023

Dnia 12 grudnia 2023 r. odbyła się XVII edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student”, organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Naszą Uczelnię reprezentowała Pani dr Anna Święcicka, Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

To wyjątkowe przedsięwzięcie na akademickiej mapie Polski. Celem wydarzenia było zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla studentów z niepełnosprawnościami, uwrażliwienie kadry dydaktycznej na specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażenie środowiska akademickiego w odpowiednią wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz w narzędzia, pozwalające w efektywny sposób zaspokoić potrzeby studentów w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej czy informacyjnej. Wszystkie te działania ukierunkowane są na zwiększenie liczby studentów z niepełnosprawnościami w ośrodkach akademickich w Polsce, a ich absolwentom dają duże możliwości rozwoju zawodowego i aktywności w życiu społecznym. Podczas tegorocznej edycji konferencji poruszano wiele interesujących zagadnień, związanych m.in. ze zwiększaniem dostępności uczelni wyższych w nowej perspektywie finasowania oraz tworzeniem nowych szans i możliwości w zakresie wsparcia studentów poprzez innowacje społeczne”