USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konferencja we Włocławku

Data publikacji: 05 kwietnia 2023

II Ogólnopolska konferencja kół naukowych i organizacji studenckich

„Wyzwania współczesnego świata”.

Włocławek, 2 czerwca 2023 r.

Patronat honorowy:

JM Rektor PANS we Włocławku

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS

Celem konferencji jest nie tylko wymiana doświadczeń, wyników badań naukowych, ale przede wszystkim stworzenie miejsca dla dyskursu interdyscyplinarnego pomiędzy przedstawicielami nauk społecznych, medycznych, humanistycznych czy technicznych.

Konferencja jest bezpłatna, tryb: online (szczegóły dotyczące połączenia zostaną przesłane zarejestrowanym uczestnikom po 30 kwietnia 2023r.).

Zakres tematyczny:

  • Sesja techniczna – “Przemysł 4.0” – sesja dedykowana jest dla studentów, przedstawicieli kół naukowych, szkół doktorskich z obszaru nauk technicznych, zarządzania, inżynierii
  • Sesja nauk społecznych i nauk o zdrowiu – “#(Wspó)odpowiedzialni za naukę, rozwój i zdrowie” – sesja dedykowana dla studentów, kół naukowych, szkół doktorskich z obszaru nauk społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych i nauk humanistycznych
  • Sesja językowa “(Wy)tłumaczenie, czyli jak połączyć teorię z praktyką” – sesja dedykowana studentom, kół naukowych, szkół doktorskich z kierunków filologicznych

Zgłoszenia na konferencję : SCANY  karty uczestnictwa i formularzy zgód należy przesłać do 30 kwietnia 2023 r. na adres  adrianna.sobczynska@pans.wloclawek.pl

Karty zgłoszeń i formularze dostępne są w ANS Gniezno, w biurze promocji  bud.4 p. 203