USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konkurs StRuNa 2019

Data publikacji: 03 października 2019Do 20 października 2019 roku można przesyłać zgłoszenia do dziewiątej edycji Konkursu StRuNa,

Nagrodzone zostaną projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2018 roku a 30 września 2019 roku.

Aby wysłać zgłoszenie należy użyć jednego z trzech formularzy:

Celem konkursu jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto uhonorowani zostaną opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

Kategorią główną konkursu jest Projekt Roku 2019. Wszystkie pozostałe kategorie są równoważne.
Zgłoszenia przesłane do kategorii Projekt Roku 2019 mają szanse być nagrodzone również w kategoriach tematycznych (StRuNa-Med 2019, StRuNa-Human 2019, StRuNa-Science 2019, StRuNa-Tech 2019, StRuNa-Art 2019, Wyprawa Roku 2019 i Konferencja Roku 2019).
Jeżeli do kategorii Koło Naukowe Roku 2019 zostanie zgłoszona nowa organizacja, to może ona zostać równocześnie nagrodzona w kategorii Debiut Roku 2019.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich (do 20 października 2019 roku) uczestniczy przesyłają formularze zgłoszeniowe i załączniki do nich. W drugim etapie (16 listopada 2019 roku w Warszawie) uczestnicy prezentują swój projekt na scenie, bezpośrednio przed członkami jury (wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych).

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbędzie się 17 listopada br. w trakcie Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego „IKONA 3”.

Konkurs StRuNa jest częścią Programu StRuNa realizowanego pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy.