USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Konkurs z fizyki

Data publikacji: 19 grudnia 2008

Dnia 9.04.2008 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego odbył się konkurs z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego . Celem konkursu było zainteresowanie uczniów fizyką, jak również podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności. Bardzo często uczestnicy konkursu podejmują studia na kierunkach technicznych. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się PWSZ w Gnieźnie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa objęła nad konkursem honorowy patronat. Ufundowała nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie, którą otrzymał Adam Autoszewicz z I LO. Pan Doktor Marek Nowicki wygłosił ciekawy wykład z fizyki na temat „zastosowanie fizyki w medycynie”. Prorektor dr hab. inż. Andrzej Urbaniak wręczał laureatom konkursu nagrody i przedstawił perspektywy na przyszłość jakie niosą studia w PWSZ.