USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

„Krewniacy” z PWSZ

Data publikacji: 18 grudnia 2008

Studenci PWSZ już po raz drugi zorganizowali w budynku uczelni przy ul. Słowackiego punkt honorowego krwiodawstwa. We wtorek 8 stycznia wszyscy chętni studenci PWSZ mogli oddać krew pod opieką lekarzy i pielęgniarek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania.
Warto przy okazji przypomnieć, że krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. To właśnie dzięki krwiodawcom można wykonać zabiegi korygujące wady wrodzone. Na oddaną przez krwiodawców krew oczekują także chorzy w klinikach kardiochirurgicznych i transplantacyjnych, leczeni z powodu chorób nowotworowych, po ciężkich urazach i krwotokach.
Wszystkim studentom wielkiego serca serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do wspólnego dzieła ratowania życia.