USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Laboratoria chemiczne

Data publikacji: 19 grudnia 2008

01

Dnia 14 maja 2008 roku Instytut Ekotechnologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przeprowadził zajęcia z chemii w laboratoriach przy ul. Słowackiego w Gnieźnie. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 3 w Gnieźnie. Tematami ćwiczeń były „Właściwości fenolu”, „Działanie fenolu na białko jajka kurzego” oraz „Badanie właściwości metanolu”. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w celu wzbudzenia zainteresowania chemią wśród młodzieży.