USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Laptopy rozdane – już po raz drugi!

Data publikacji: 06 listopada 20196 listopada br. JM Rektor – dr hab. Janusz Wiśniewski, prof PWSZ wręczył komputery studentom I roku stacjonarnych studiów inżynierskich. Laptopy będą służyły naszym studentom przez kolejne 3,5 roku nauki i jeśli zakończą studia w terminie oraz przystąpią do egzaminu dyplomowego, który zaliczą z wynikiem pozytywnym – komputery przechodzą na ich własność!

Środki na zakup laptopów pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostały przyznane gnieźnieńskiej uczelni, w ramach konkursu “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Na realizację w/w zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczył 1 milion złotych, a podstawę wyboru uczelni, stanowiła analiza danych pochodzących z raportów badania „Ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych”. 

O sukcesie PWSZ w Gnieźnie zadecydowały następujące wskaźniki:

  • niski wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów studiów (w 1 roku po uzyskaniu dyplomu)
  • wysoki wskaźnik ich zarobków
  • brak negatywnej oceny kierunków studiów Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ciągu ostatnich 6 lat.

Pozostaje tylko przyszłym inżynierom życzyć owocnej nauki!