USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Laptopy zostały rozdane!

Data publikacji: 19 grudnia 2018

Na kilka dni przed świętami, studentom I roku stacjonarnych studiów inżynierskich wręczyliśmy obiecane laptopy.

Jak podkreślił wczoraj Pan Rektor – dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ Gniezno – komputery będą służyły naszym studentom przez kolejne 3,5 roku nauki i jeśli zakończą studia w terminie oraz przystąpią do egzaminu dyplomowego, który zaliczą z wynikiem pozytywnym – komputery przechodzą na ich własność!


Środki na zakup laptopów pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostały przyznane naszej uczelni, w ramach zadania „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych.” Na realizację w/w zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczył 1 milion złotych, a podstawę wyboru uczelni, stanowiła analiza danych pochodzących z raportów badania „Ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych”. Ostatecznie z 34 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, tylko 14 otrzymało w/w wsparcie finansowe a PWSZ w Gnieźnie, znalazła się na 2 miejscu listy rankingowej!

http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/pwsz-w-gnieznie-przekazalo-laptopy-studentom-i-roku,4923984,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR05Bk5JtIe1jr7rJ5iwT4EMKtVKy221Hpe94d75_la9lHVbeqH4W05isJw